Bài giảng của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước trong thánh lễ Khai giảng Khóa Thần học hè 2019 của Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình.Bài giảng của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước  trong thánh lễ Khai giảng Khóa Thần học hè 2019 của Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes