BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 12.07.2019 – 17.07.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 12.07.2019 – 17.07.2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Niềm vui ngày hội trại hè tại giáo xứ Thạch Bích – TGP Hà Nội 2 Đền Thánh Bác Trạch: Thánh lễ Tạ ơn Tân Linh Mục Giêrônimô Nguyễn Huynh 3 Giáo xứ Chính Tòa – GP Thanh Hóa: Hồng Ân Đón Rước “Mình và Máu Thánh Chúa Kitô” 4 Hội Thi Giáo Lý Giáo Xứ Phủ Lý – TGP Hà Nội 2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes