BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 18.07.2019 – 23.07.2019


BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 18.07.2019 – 23.07.2019 Những bản tin sẽ phát: 1 GP. Xuân Lộc: Thánh lễ Truyền chức Linh mục 2 Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh mừng hồng ân tiên khấn 3 Thánh Lễ Khấn Trọn đầu tiên tại Đan Viện Cát Minh Thánh Gia – Xuân Lộc 4 Giáo xứ Xuân Sơn, GP Hà Tĩnh: Điểm sáng trên xứ đạo miền sơn cước

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes