BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 03.07.2019 – 06.07.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 03.07.2019 – 06.07.2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có thêm 5 Phó Tế và 8 Linh Mục 2 Thánh lễ mừng 60 năm tước hiệu “Đức Mẹ Hà Nội” tại Cửa Bắc - TGP Hà Nội 3 Lễ Thêm Sức tại Gx Phát Hải hạt Gia Kiệm – GP Xuân Lộc 4 Kính Thánh Philipphê Phan Văn Minh : Bổn mạng Giáo Phận Vĩnh Long

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes