Cha Micae Phạm Quang Hồng giảng lễ CN 15 TNC: "Nếu Ta Là Người Bị Đánh Nát Tả Tơi, Thì Ai Là Người Samaria?"Cha Micae Phạm Quang Hồng giảng lễ CN 15 TNC: "Nếu Ta Là Người Bị Đánh Nát Tả Tơi, Thì Ai Là Người Samaria?"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes