CHÂN PHƯỚC HỒNG Y JOHN HENRY NEWMANChân Phước Hồng Y John Henry Newman ĐHY John Henry Newman (1801-1890), nguyên là một thần học gia Anh giáo nổi tiếng, trở lại Công Giáo, thụ phong linh mục và được thăng Hồng Y. Ngài qua đời năm 1890 thọ 89 tuổi.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes