Giáo Hội Năm Châu 22/07/2019: Khủng hoảng trầm trọng trong Giáo hội Công Giáo Syro-MalabarMột linh mục trong nhóm nổi loạn chống lại một quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng chỉ có 20 giáo xứ đã công bố thư luân lưu của Đức Hồng Y George Alencherry trong khi có ít nhất 300 giáo xứ khác không công bố lá thư này.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes