LHS Thứ Tư 17.07.2019: KHIÊM HẠ NHẬN BIẾT CHÚA - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCTLHS Thứ Tư 17.07.2019: KHIÊM HẠ NHẬN BIẾT CHÚA - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes