LỜI HẰNG SỐNG Thứ Hai 22.07.2019: LỄ THÁNH MARIA MAĐALÊNA - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCTLỜI HẰNG SỐNG Thứ Hai 22.07.2019: LỄ THÁNH MARIA MAĐALÊNA - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes