LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 24.07.2019: HẠT RƠI TRÊN ĐẤT TỐT - Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCTLỜI HẰNG SỐNG  Thứ Tư 24.07.2019: HẠT RƠI TRÊN ĐẤT TỐT - Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes