Nhà thờ là nơi thờ phượng, không phải là nơi giải trí! Những thắc mắc về Phụng vụ - Giải đáp Mục VụGiải đáp Mục vụ - Nhà thờ là nơi thờ phượng, không phải là nơi giải trí: Có nên vỗ tay, múa ... trong thánh lễ - Những thắc mắc liên quan đến Phụng vụ - Có được ăn các loại máu huyết? - Điều hợp: Duy Thủy - Chia sẻ: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes