PHẦN 2 -CĐ 323- Gia Đình và Người Trẻ Trước Thách Đố Của Thời Đại - Frere Phêrô Thái Sơn Minh, FSCGia đình và người trẻ trước thách đố của thời đại - Frere Phêrô Thái Sơn Minh, FSC Chương trình Chuyên Đề Giáo Dục Ban Mục Vụ Gia Đình TGP. Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes