RFA: Các tu sĩ Việt Nam đến Mỹ vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam
RFA: Các tu sĩ Việt Nam đến Mỹ vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam

Ngày 11/7/2019, tại hội trường Quốc hội Hoa Kỳ diễn ra buổi họp khoáng đại vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại VN lần thứ 9 do BPSOS tổ chức.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes