Thánh Lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm C 8h 21/07/2019 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn 8h 21/07/2019Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm C 8h 21/07/2019 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn 8h 21/07/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes