Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Fatima 12h00 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn 13/07/2019


Trực tiếp: Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Fatima 12h00 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn 13/07/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes