Bài giảng (đầy đủ) của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Đại Lễ Đức Mẹ Lên Trời tại La Vang 15.08.2019"Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai, về đây nấp bóng Sao Mai..." Bài giảng (đầy đủ) của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Đại Lễ Đức Mẹ Lên Trời tại La Vang 15.08.2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes