Bài giảng của Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT tại đài Đức Mẹ Vườn Rau Lộc Hưng ngày 14.08.2019Bài giảng của Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT tại đài Đức Mẹ Vườn Rau Lộc Hưng ngày 14.08.2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes