Bài Giảng Trong Thánh Lễ Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên Chính Thức Mang Dây Pallium.Bài Giảng Của Đức Giám Mục Cosma Hoàng Văn Đạt . Giám Mục Chính Tòa GP Bắc Ninh . Tại Thánh Lễ Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên Chính Thức Mang Dây Pallium.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes