BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 11.08.2019 – 14.08.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 11.08.2019 – 14.08.2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Giáo xứ Phú Đa, TGP Hà Nội: 98 em thiếu nhi đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần 2 Giáo xứ Kiên Lao, GP Bùi Chu: Một ngày hành động vì môi trường 3 Thánh Lễ Khấn Dòng và Khai Mạc Năm Thánh Mừng 350 Năm Thành Lập Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam 4 Gx. Chợ Bưng: Đức Cha Phêrô làm phép nhà xứ, các tượng Đài, ban Bí tích Thêm Sức, và Rước lễ lần đầu

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes