BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 14.08.2019 – 18.08.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 14.08.2019 – 18.08.2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Đại lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác lên trời tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội 2019 2 TGP Huế: Thánh Lễ long trọng mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 3 Sa mạc huấn luyện Trợ úy “STÊPHANÔ” tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 4 Tu viện Thánh Đaminh Trung Đồng: Thánh Lễ tạ ơn Chúa, mừng kỷ niệm 103 năm Thành lập Tu sở, 15 năm thành lập Tu viện

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes