BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 26.08.2019 – 30.08.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 26.08.2019 – 30.08.2019 Những bản tin sẽ phát: 1. 28 Tân tòng ra mắt tại Nhà thờ Chính tòa Hà nội 2. Di dân Bùi Chu tại Hà Nội mừng lễ bổn mạng 3. Gp. Phát Diệm: 12 thầy phó tế được truyền chức linh mục 4. Giới Hiền Mẫu Giáo phận Xuân Lộc Mừng Lễ Bổn Mạng Kính Thánh Monica

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes