Giải Đáp Mục Vụ: "Độc Thần, Nhất Thần, Đa Thần, và Phiếm Thần" - Linh Mục Giuse Phạm Quốc VănGiải Đáp Mục Vụ Linh Mục Giuse Phạm Quốc Văn Điều Hợp: Kim Thuý

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes