Giảng lễ hành hương Đức Mẹ - Lm Giuse Nguyễn Văn Vượng CSsR Đền ĐMHCG Sài Gòn - 03/08/2019Giảng lễ hành hương Đức Mẹ - Lm Giuse Nguyễn Văn Vượng CSsR Đền ĐMHCG Sài Gòn - 03/08/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes