[Ngày Thánh Mẫu 2019] Hội thảo thăng tiến cuộc sống và niềm tin 1: "TÔI CHỌN CHÚA VÌ CHÚA ĐÃ CHỌN TÔI" - Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSSHội thảo thăng tiến cuộc sống và niềm tin 1: "TÔI CHỌN CHÚA VÌ CHÚA ĐÃ CHỌN TÔI" - Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes