LHS Chúa Nhật 11.08.2019: TỈNH THỨC, PHỤC VỤ VÀ CHỜ ĐỢI - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OPLHS Chúa Nhật 11.08.2019: TỈNH THỨC, PHỤC VỤ VÀ CHỜ ĐỢI - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes