LHS Thứ Hai 12.08.2019: CHÚA GIÊSU HIỆN DIỆN CHO CHÚNG TA ĐƯỢC SỐNG - Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCTLHS Thứ Hai 12.08.2019: CHÚA GIÊSU HIỆN DIỆN CHO CHÚNG TA ĐƯỢC SỐNG - Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes