LHS Thứ Hai 19.08.2019: "NẾU ANH MUỐN NÊN HOÀN THIỆN..." - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCTLHS Thứ Hai 19.08.2019: "NẾU ANH MUỐN NÊN HOÀN THIỆN..." - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes