LHS Thứ Năm 08.08.2019: HỘI THÁNH XÂY TRÊN NỀN ĐÁ NGUYỆN - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OPLHS Thứ Năm 08.08.2019: HỘI THÁNH XÂY TRÊN NỀN ĐÁ NGUYỆN - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes