LHS Thứ Năm 15.08.2019: LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC VỀ TRỜI - Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT


LHS Thứ Năm 15.08.2019: LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC VỀ TRỜI - Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes