LHS Thứ Năm 22.08.2019: "XIN CHÚA CỨ LÀM CHO TÔI..." - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT


LHS Thứ Năm 22.08.2019: "XIN CHÚA CỨ LÀM CHO TÔI..." - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes