LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 30.08.2019: VỪA MANG ĐÈN, VỪA MANG DẦU - Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCTLỜI HẰNG SỐNG  Thứ Sáu 30.08.2019: VỪA MANG ĐÈN, VỪA MANG DẦU - Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes