LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 28.08.2019: LỄ THÁNH AUGUSTINO QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI CỦA MỘT VỊ THÁNH - Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCTLỜI HẰNG SỐNG  Thứ Tư 28.08.2019: LỄ THÁNH AUGUSTINO QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI CỦA MỘT VỊ THÁNH - Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes