Thế Giới Nhìn Từ Vatican 1/8/2019: Lương tháng ĐGH là bao nhiêu? Giấc mơ chưa tròn của vị Hồng Y


Thế Giới Nhìn Từ Vatican 1/8/2019: Lương tháng ĐGH là bao nhiêu? Giấc mơ chưa tròn của vị Hồng Y
Tờ Aleteia vừa nhắc nhớ mọi người về một câu hỏi đã từng được tờ New York Times khai thác rất ồn ào vào năm 2001: Lương Đức Giáo Hoàng một tháng là bao nhiêu? Đó là câu chuyện đầu tiên chúng tôi muố trình bày với quý vị và anh chị em. Sau đó chúng tôi sẽ đề cập đến giấc mơ chưa tròn của vị Hồng Y Cuba vừa qua đời

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes