HÀNH HƯƠNG LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 2019 TTHH Đức Mẹ Giang Sơn (15.08.2019)HÀNH HƯƠNG ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI - NGÀY 15/08/2019 tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Giang Sơn . ĐẠI LỄ MỪNG ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI (15.8.2019) - 07g00 : Diễn nguyện tôn vinh Mẹ Maria hồn xác lên trời. - 08g00 : THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ (do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự) - 09g00 : Tùy tâm kính viếng.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes