Thánh Lễ Hành Hương Đức Mẹ Fatima Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn 12h00 13/8/2019


Trực tiếp: Thánh Lễ Hành Hương Đức Mẹ Fatima  Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn 12h00 13/8/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes