Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế Thánh lễ mừng 350 năm thành lập (1670-2020) dòng Mến Thánh Giá.Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế Thánh lễ mừng 350 năm thành lập (1670-2020) dòng Mến Thánh Giá.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes