Bài giảng của ĐTC Phanxico ngày 29.09.2019: Kitô hữu không thể thờ ơ trước những khổ đau của tha nhânBài giảng của ĐTC Phanxico ngày 29.09.2019: Kitô hữu không thể thờ ơ trước những khổ đau của tha nhân

Trong bài giảng Thánh lễ Ngày Di dân và Tị nạn, ĐTC nhắc lại rằng Thiên Chúa yêu thương những người bị loại trừ. Tình yêu này là đặc tính của Thiên Chúa những cũng là nghĩa vụ luân lý của các tín hữu nếu muốn thuộc về dân Người. ĐTC cũng lên án nền văn hóa loại bỏ, hưởng thụ, khiến con người thờ ơ đối với người khác

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes