Đêm nhạc “TIẾNG HÁT GIÁO ĐƯỜNG NGÀY ẤY & BÂY GIỜ” - Lửa Hồng MusicĐêm nhạc “TIẾNG HÁT GIÁO ĐƯỜNG NGÀY ẤY & BÂY GIỜ” Các ca sĩ đồng hành cùng đêm nhạc: Trần Thị Mỹ Kim, Phan Lập Huy, Lê Thị Hoàng Qúy, Sơn Túi Đỏ, Lana Phạm, Hieronimo Vĩnh, XaRa Trần, Lê Khôi, Phuong Tran, Hp-dk Pham, Mai Thủy Tiên, Bùi Duy Đạt, Đoàn Hoàng Lộc, Na Kim, Ho Ngoc Thanh....

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes