Hội Luận Cà Phê Đá: Bàn về "Ngày Quốc Khánh" với Lm. Anton Lê Ngọc Thanh, DCCT & Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCTHội Luận Cà Phê Đá: Bàn về "Ngày Quốc Khánh" với Lm. Anton Lê Ngọc Thanh, DCCT & Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes