LHS Thứ Bảy 07.09.2019: TẠI SAO MÔN ĐỆ CHÚA PHÁ LUẬT SABÁT?- Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCTLHS Thứ Bảy 07.09.2019: TẠI SAO MÔN ĐỆ CHÚA PHÁ LUẬT SABÁT?- Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes