LHS Thứ Bảy 21.09.2019: HẠT GIỐNG LỜI CHÚA SINH HOA TRÁI TRÊN MẢNH ĐẤT TỐT - Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCTLHS Thứ Bảy 21.09.2019: HẠT GIỐNG LỜI CHÚA SINH HOA TRÁI TRÊN MẢNH ĐẤT TỐT  - Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes