LHS Thứ Bảy 28.09.2019: BƯỚC THEO CHÚA KITÔ - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCTLHS Thứ Bảy 28.09.2019: BƯỚC THEO CHÚA KITÔ - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes