LHS Thứ Hai 09.09.2019: ĐƯỢC LÀM LÀNH - Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCTLHS Thứ Hai 09.09.2019: ĐƯỢC LÀM LÀNH - Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes