LHS Thứ Năm 05.09.2019: PHÊRÔ TỪ CHÀI CÁ ĐẾN CHÀI NGƯỜI - Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCTLHS Thứ Năm 05.09.2019: PHÊRÔ TỪ CHÀI CÁ ĐẾN CHÀI NGƯỜI - Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes