LHS Thứ Năm 26.09.2019: ĐỨC GIÊSU LÀ AI? - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCT


LHS Thứ Năm 26.09.2019: ĐỨC GIÊSU LÀ AI? - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes