Lm. Antôn Đặng Hữu Nam giảng lễ công lý và hòa bình ngày 28.09.2019Lm. Antôn Đặng Hữu Nam giảng lễ công lý và hòa bình ngày 28.09.2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes