ĐTC Phanxico: "Làm truyền thông là làm chứng tá như các vị tử đạo"ĐTC Phanxico: "Làm truyền thông là làm chứng tá như các vị tử đạo"
Roma - Sáng 23/9, nhân khóa họp khoáng đại của Bộ Truyền thông, ĐTC đã tiếp các thành viên của Bộ truyền thông và khoảng 500 nhân viên của Bộ. Đức Thánh Cha đã chia sẻ ba điều tâm đắc của Ngài về truyền thông.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes