Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã giảng Lời Chúa trong Thánh Lễ Khai mạc Tuần Lễ Di Dân, ngày 22 tháng 09 năm 2019Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã giảng Lời Chúa trong Thánh Lễ Khai mạc Tuần Lễ Di Dân, ngày 22 tháng 09 năm 2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes