BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 28.09.2019 – 30.09.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 28.09.2019 – 30.09.2019 1. Thánh Lễ Tạ Ơn – Kết Thúc Sứ Vụ Mục Tử Của Đức Cha Antôn Tại Giáo Phận Đà Lạt 2. Lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô – Bổn mạng Hội Bác Ái Vinh Sơn TGP Huế 3. Giáo xứ Xuy Xá GP Hà Nội: Mừng lễ Tổng lãnh Thiên Thần Micae – quan thầy Giáo xứ 4. Gx Xuân Hoa, GP Xuân Lộc Hân Hoan Đón Chào Cha Tân Chánh xứ Giuse Vũ Ngọc Hưng -------

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes