BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 16.10.2019 – 19.10.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 16.10.2019 – 19.10.2019 1. Đại Hội Thánh Nhạc Toàn Quốc lần thứ 45 2. Tân giáo xứ Phù Tải Gp Hà Nội: Niềm vui tạ ơn ngày thiết lập giáo xứ 3. Thánh lễ cắt băng khánh thành và cung hiến nhà thờ Giáo xứ Xuân Sơn GP Hà Tĩnh 4. Hội Nghị Thường Niên Lần X của Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes